38h9Iop4

CURRICULUM VITAE

dr Magdalena Łanuszka

 

WYKSZTAŁCENIE:

2010 – Praca doktorska Wpływy niderlandzkie w gotyckim malarstwie tablicowym w Małopolsce, napisana pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka (Instytut Historii Sztuki UJ)

2006 – Praca magisterska Dekoracja malarska średniowiecznego rękopisu „Powieści o Róży” przechowywanego w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie (Ms. Czart. 2920 IV), napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Gadomskiego (Instytut Historii Sztuki UJ)

KURSY I SZKOLENIA:

2003-05 – Studium Aranżacji Wnętrz, Projektowania Wystaw i Form Reklamowych (Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie)

2011-13 – wewnętrzne szkolenia z zakresu kampanii AdWords, kampanii mailingowych, oraz metodyki SCRUM w ramach pracy w agencji interaktywnej

2013 – Kurs Przedsiębiorczości obejmujący zagadnienia finansowe, organizacyjne oraz marketingowe w ramach projektu „Postaw na siebie – postaw na przyszłość”

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

od 02.2018 –  redaktor lokalnej redakcji RIHA Journal (www.riha-journal.org) w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

od 10.2017 –  administracja portalu Art and Heritage in Central Europe (https://herito.pl/en/category/ahice-en/www.ahice.net), prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (portal poświęcony sztuce i dziedzictwu Europy Środkowej, współpraca krajów Grupy Wyszehradzkiej).

06.2017-10.2019 –  audycje poświęcone sztuce w Radiu Kraków. W wakacje 2017 przygotowywanie i współprowadzenie wraz z Marcinem Makowskim audycji Tropem Sztuki, a od 09.2017 autorska cotygodniowa audycja Wielka Sztuka Małopolski.

06.2015-12.2017–  klasyfikacja Iconclass w projekcie digitalizacji zbiorów grafik Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (projekt PAUart)

od 10.2010 – działalność dydaktyczna z zakresu historii sztuki (lista wykładów poniżej, na końcu CV)

10.2014-03.2015 – opracowanie kolekcji malarstwa w  City Art Gallery w Yorku w ramach projektu ‘NIRP in the North’ Project (University of Glasgow, School of Culture and Creative Arts) – pełnoetatowe zatrudnienie na Uniwersytecie w Glasgow do 03.2015, a później do końca 2016 roku status Affiliate Researcher. Katalog on-line opublikowany w serwisie vads.ac.uk

[szczegółowy raport z efektów badań: MLanuszka report NIRP]

08.2011-02.2013 – Project Manager w agencji interaktywnej Dignitally.com (szczegóły na stronie “Historyk Sztuki w Agencji Interaktywnej“)

01-06.2010 – Manager prywatnej galerii sztuki Jana Siuty.

09.2007-11.2011 – przewodnik (w języku polskim i angielskim) po wystawach stałych i czasowych Muzeum Narodowego w Krakowie (Galeria sztuki starożytnej, Sztuka Dawnej Polski XII-XVIII wieku, Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej, Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Malarstwo Europejskie, Galeria Sztuki Polskiej XX wieku, Galeria Rzemiosła Artystycznego).

12.2006-04.2007 – staż w Bibliotece Jagiellońskiej w Oddziale Zbiorów Graficznych i Kartograficznych oraz w Oddziale Zabezpieczania Zbiorów.

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH:

1. “National Inventory of Continental European Paintings” (NIRP): zdigitalizowany katalog 22 000 obrazów olejnych z publicznych kolekcji w Wielkiej Brytanii (malarstwo kontynentalne do roku 1900), projekt realizowany przez instytuty historii sztuki uniwersytetów w Birkbeck, Londynie i Glasgow, oraz National Gallery w Londynie. W ramach części NIRP in the North: przebadanie i opracowanie 230 obrazów z kolekcji York Art Gallery. Kierownik projektu: Andrew Greg (School of Culture and Creative Arts, University of Glasgow). Opracowane przeze mnie obrazy (231 not katalogowych) są już opublikowane w bazie Visual Arts Data Service (dostępne TUTAJ).

2. “Dehio Handbook of Art Monuments in Poland: Lesser Poland“, Katalog Zabytków Małopolski, projekt orgazowany przez Herder-Institut w Marburgu we współpracy z Instytutem Historii Sztuki UJ, Dehio Organisation oraz Deutsche Kunstverlag München-Berlin. Kierownik projektu: dr. Dietmar Popp (Herder-Institut).

3. “Ornamenta Poloniae Mediaevalia. Sztuka średniowieczna na ziemiach polskich: katalog form i detalu na tle europejskim, projekt realizowany od 01.08.2009  do 21.07.2012 przez Uniwersytet Wrocławski. Kierownik projektu: dr Leszek Wetesko (Instytut Kultury Europejskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza).

 

POZYSKANE GRANTY:

– Listopad 2014: Jonathan Ruffer Curatorial Grant przyznany przez Art Fund – dofinansowanie wyjazdu badawczego do południowej Anglii w ramach projektu National Inventory of Continental European Paintings.

– Grudzień 2015: SSN Research Bursary przyznany przez Subject Specialist Network: European Paintings pre-1900 (The National Gallery) na kontynuację pracy badawczej nad jednym z obrazów kolekcji York Art Gallery.

 

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH, SEMINARIACH, SPOTKANIACH:

– Kwiecień 2022: odczyt o obrazie Matki Boskiej Bolesnej z kościoła franciszkanów Krakowie na spotkaniu w Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, zatytułowanym “Import díla nebo transfer ideje: „nizozemské“ a „německé“ obrazy ve střední Evropě v 16. století” (Import dzieła czy przeniesienie idei: “niderlandzkie” i “niemieckie” obrazy w środkowej Europie w XVI wieku –  w języku czeskim).

– Marzec 2022:  Św. Eufraksja nękana przez diabła w dwóch kwaterach krakowskiego poliptyku św. Jana Jałmużnika, na interdyscyplinarnej konferencji on-line “Świętych w sztuce obcowanie”, zorganizowanej przez Katedrę Kultury Artystycznej (Instytut Historii Sztuki Wydział Nauk Historycznych) Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

– Grudzień 2020:  Late Gothic Panels in British Collections Attributed to Johannes Siebenbürger na konferencji “Artworks and Scientific Investigations. An Online Conference within the ID-Art Programme Framework” on-line, organizowanej w odniesieniu do projektu badawczego prowadzonego przez Instytut Archeologii i Historii Sztuki w Cluj-Napoca, George Oprescu Institute for Art History w Bukareszcie, Technical University of Cluj-Napoca oraz Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca (Rumunia).

– Listopad 2019: Hirsute Mary Magdalene na konferencji “Visualizing the Other in Late Medieval and Early Modern Art (1300–1550)” w Ostrawie, organizowanej przez Uniwersytet w Ostrawie i Vivarium (Centre for Research of the Medieval Society and Culture).

– Grudzień 2018: Opisy i audiodeskrypcja drewnianych kościołów w Binarowej, Bliznem, Dębnie, Haczowie i Sękowej na konferencji „Multisensoryczne UNESCO 2. Digitalizacja dziedzictwa kościołów południowej Małopolski w 15. rocznicę wpisu na listę UNESCO” w Rzeszowie, organizowanej przez Fundację Pełni Kultury we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Październik 2017: Obraz tablicowy św. Brygidy z kościoła Brygidek w Lublinie na tle twórczości wybranych malarzy krakowskich trzeciej ćwierci XV wieku na konferencji “Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności” organizowanej w Lublinie przez Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Instytut Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

– Czerwiec 2016: Dekoracje piętnastowiecznego rękopisu „Powieści o Róży” przechowywanego w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (Ms. Czart. 2920 IV) na spotkaniu Hortus Deliciarum, Pracownia Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie (zapis przentacji dostępny TU)

– Wrzesień 2015: NIRP research into paintings in York Museums Trust na seminarium “Subject Specialist Network: European paintings pre-1900 Study Day in York” organizowanym w Yorku przez  National Gallery w Londynie, York Museums Trust oraz National Inventory Research Project, przy wsparciu The Pilgrim Trust.

– Maj 2015: Franciszkański obraz Matki Boskiej Bolesnej – słynne dzieło o wielu niewiadomych. Przyczynek do badań nad powstaniem obrazu, w kontekście jego późniejszego kultu na konferencji “Sztuka w kręgu krakowskich Franciszkanów i Klarysek” organizowanej w Krakowie przez Instytut Historii Sztuki UJ i Klasztor OO. Franciszkanów.

– Luty 2015: NIRP Research at York Art Gallery: problems and discoveries na seminarium “NIRP in the North” zorganizowanym przez National Inventory Research Project oraz School of Fine Arts (Uniwersytet w Leeds) Leeds University Library.

– Kwiecień 2014: Rysunek w Liber Privilegiorum nr 2 katedry krakowskiej. Przycznek do działań fundacyjnych kardynała Zbigniewa Oleśnickiego na konferencji „Działalność fundacyjna biskupów krakowskich“ by organizowanej w Krakowie przez Instytut Historii Sztuki UJ i krakowski oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

– Kwiecień 2013: Skrzydła tryptyku Matki Boskiej Bolesnej w kaplicy Świętokrzyskiej na Wawelu – niderlandyzujące dzieło fundacji Jagiellonów na konferencji “Patronat artystyczny Jagiellonów”, organizowanej w Krakowie przez Instytut Historii Sztuki UJ i Instytut Historii UW.

– Grudzień 2012: Dekoracje rękopisu Godzinek (Ms Czart 3467) na konferencji “O miejsce książki w historii sztuki” organizowanej przez krakowski oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie.

– Październik 2011: Wpływy niderlandzkie w kwaterach tryptyku dominikańskiego na konferencji „Kościół i klasztor Świętej Trójcy w Krakowie. Architektura – sztuka – archeologia” organizowanej w Krakowie przez Instytut Historii Sztuki UJ i Dominikański Instytut Historyczny.

– Grudzień 2010: Wpływy niderlandzkie w kwaterach Ołtarza Augustiańskiego Mikołaja Haberschracka na zebraniu Sekcji Sztuki Średniowiecznej Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

– Marzec 2009: Święty Wojciech, patron Królestwa Polskiego – kult męczennika w średniowiecznej Polsce i jego odbicie w sztuce, na przykładzie XV-wiecznego cyklu narracyjnego na skrzydłach z Nowego Sącza na konferencji „Między konwencją a rzeczywistością“ organizowanej w Warszawie przez Instytut Historii UW.

– Kwiecień 2008:  Święty Jan Chrzciciel w kulturze średniowiecznej – odbicie kultu w literaturze i sztuce  na konferencji „Biblijne postaci w literaturze“  organizowanej w Krakowie przez Komparatystykę UJ.

– Styczeń 2007: Dekoracja malarska średniowiecznego rękopisu „Powieści o Róży” (Ms. Czart. 2920 IV) na Zebraniu naukowym Komisji Historii Sztuki PAU w Krakowie.

 

PUBLIKACJE NAUKOWE:

– 231 not katalogowych obrazów z kolekcji York Art Gallery, opublikowanych on-line w ramach projektu “NICE Paintings” (w serwisie vads.ac.uk)

Hirsute Mary Magdalene. Some Late Gothic Examples from Lesser Poland and Contribution to Interpretation of Their Iconography, w: HISTORICA. REVUE PRO HISTORII A PŘÍBUZNÉ VĚDY, 2021/1, s. 1-22 (dostępny on-line)

– Franciszkański obraz Matki Boskiej Bolesnej – dzieło wciąż tajemnicze. Przyczynek do badań nad powstaniem słynnego wizernku, w kontekście jego późniejszego kultu, w: “Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek”, red. Marcin Szyma, Marek Walczak, Kraków 2020, s. 211-223.

– Late Gothic Panels from the Collection of York Art Gallery: Predella-Wings from the Workshop of Hans Pleydenwurff, w: Biuletyn Historii Sztuki 2/2019, s. 177-196 (dostępny on-line).

– Obraz tablicowy św. Brygidy z kościoła Brygidek w Lublinie na tle twórczości wybranych malarzy krakowskich trzeciej ćwierci XV wieku, w: „Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice”, red. Lechosław Lemeński, Ewa Letkiewicz, Piotr Majewski, Jerzy Żywicki, Lublin 2019, s. 107-127 (dostępny tu: Brygida-Lublin)

Salvator Mundi: a late-gothic canvas from Cracow after a lost Early-Netherlandish painting. A suggested new dating and possible identification of the donor, Folia Historica Cracoviensia, Tom 23, Nr 2 (2017), s. 241-276 (dostępny on-line)

– An attribution for two late Gothic central-European panels, in English public collections, depicting episodes from the life of St. Barbara, Quart 2(48)/2018, s. 3-20 (dostępny on-line).

– RECENZJA: Penny Howell Jolly, Picturing the ‘Pregnant’ Magdalene in Northern Art, 1430–1550: Addressing and Undressing the Sinner-Saint, Farnham and Burlington, Ashgate, 2014; ISBN: 978-1-4724-1495-3, Folia Historiae Artium, Seria Nowa t. 16, 2018, s. 143-146 (dostępny on-line).

– Exhibition review: The Slovak National Gallery’s Non-Permanent Exhibition, in: “Polaris” (Journal of the Northern Renaissance) posted September 14, 2017 (dostępny on-line)

– noty katalogowe zabytków krakowskich w książce Dehio – Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen: Kleinpolen (niem.) / Zabytki sztuki w Polsce. Małopolska (pol.), red. W. Bałus, D. Popp, J. Wolańska, 2017.

A Suggested New Attribution of Seventeenth-Century Flemish Portrait of a Lady in York Art Gallery to Jan Cossiers, Biuletyn Historii Sztuki 1/2017, s. 87-107 (PDF: BHS-Cossiers).

The Lamentation of Chomranice: a Fifteenth-Century Masterpiece in which South meets North, “Peregrinations. Journal of Medieval Art and Architecture” vol. V, no. 4 (Autumn 2016), s. 111-146 (publikacja dostępna TU).

– Rysunek w Liber Privilegiorum nr 2 katedry krakowskiej, [w:] “Działalność fundacyjna biskupów Krakowskich”, red. M. Walczak, Kraków 2016, t. I: s. 503-512; t. II: s. 191-195 (PDF: Liber_Privilegiorum).

– O kilku ciekawych motywach ikonograficznych w Opłakiwaniu z Chomranic, [w:] “Imagines pictae. Studia nad gotyckim malarstwem w Polsce”, red. W. Walanus, M. Walczak, Kraków 2016, pp. 65-76 (PDF: Oplakiwanie_z_Chomranic).

 Virgin and Child on a Grassy Bench by Albrecht Dürer and Five Copies after it in the Collection of the Polish Academy of Arts and Sciences in Cracow, “ArtHistory.US” (publikacja on-line 2016, dostępna TU).

– Skrzydła tryptyku Matki Boskiej Bolesnej w kaplicy Świętokrzyskiej na Wawelu – niderlandyzujące dzieło fundacji Jagiellonów, [w:] “Patronat artystyczny Jagiellonów”, red. M. Walczak, P. Węcowski, Kraków 2016, s. 359-372 (PDF: Patronat Jagiellonów).

– Dekoracje rękopisu Godzinek (Ms Czart 3467) [w:] “O miejsce książki w historii sztuki”, red. A. Gronek, Kraków 2015, s. 43-56.

– Wpływy niderlandzkie w kwaterach tryptyku dominikańskiego [w:] „Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów”, red. A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Kraków 2013, s. 443-458 (PDF: Tryptyk_dominikanski)

– “The Master of Flémalle and Rogier van der Weyden”, wyd. Hatje Cantz, Ostfildern 2009:[recenzja], Biuletyn Historii Sztuki 73 (1-2), 2011, s. 220-223 (dostępny TU).

– Św. Brygida, kat. nr 99 [w:] Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy 15 lipca–30 września 2010 Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki, Kraków 2010, ed. D. Nowacki. Vol II – noty katalogowe, s. 194-197 (PDF: Brygida)

– Enluminure du manuscrit du Roman de la Rose conservé à Cracovie (Ms. Czart. 2920 IV), „Folia Historiae Artium” SN vol. 12:2009, s. 5-20 (PDF: Roman_de_la_rose)

– Piętnastowieczny rękopis Godzinek z krakowskiej Biblioteki Książąt Czartoryskich, „Modus. Prace z historii sztuki” VII, 2006, s. 83-98.

 

PUBLIKACJE I DZIAŁANIA POPULARNO-NAUKOWE:

– Opracowanie (i prezentacja) 11 dokumentów wpisanych na Listę Krajową w ramach drugiej polskiej edycji programu Pamięć Świata UNESCO – film zrealizowany na zlecenie Archiwów Państwowych (opis i link dostępny TU).

– Opracowanie opisów dziedzictwa materialnego i niematerialnego świątyń w Binarowej, Bliznem, Dębnie, Haczowie oraz Sękowej w ramach projektu „Multisensoryczne UNESCO 2. Digitalizacja dziedzictwa kościołów południowej Małopolski w 15 rocznicę wpisu na listę UNESCO” (dostępne TU).

– Przygotowanie i współprowadzenie audycji wakacyjnej “Tropem Sztuki” w Radiu Kraków (nagrania dostępne on-line).

– Autorska audycja “Wielka Sztuka Małopolski” w Radiu Kraków.

– Teksty w internetowym serwisie Tygodnika Powszechnego.

– Cykl “Sztuka Powszechnie Nieznana” w ramach Podkastu Powszechnego (Tygodnik Powszechny)

– Teksty w serwisie Wirtualne Muzea Małopolski.

– Autorskie filmy “Skarby sztuki w polskich kolekcjach” w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w projekcie “Kultura w sieci”: https://www.youtube.com/channel/UCsumCsDMY5SvZBm7VFnDO4A 

– Kolekcjonerki penisów w sztuce średniowiecznej, “Przegląd Urologiczny” 2020/4 (122), s. 107-111.

– Cud światła, “Spotkania z Zabytkami”, 5-6/2020, s.62-65 (dostępny TU)

Godność, władza, dominacja – czyli problem męskich majtek w sztuce średniowiecza, “Przegląd Urologiczny” 2020/3 (121), s. 1-7.

– Trasy “Tropem naddunajeckich pustelników“, “Spacer szlakiem śmierci w dawnym Krakowie“, oraz “Spacer szlakiem godeł krakowskich kamienic” w serwisie Małopolska To Go.

– Teksty w serwisie Historia: Poszukaj (projekt edukacyjny realizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

– Rocznik świętokrzyski dawny – opowieść o pracy średniowiecznych skrybów, oraz Rękopis na przełomie gotyku i renesansu, czyli niezwykły Mszał Erazma Ciołka – eseje w publikacji Pierwsze / Najstarsze w zbiorach Biblioteki Narodowej, red. M. Sosnowski, Warszawa 2019 (książka wydana również w języku angielskim pt. The First/ the Oldest in the Collections of the National Library of Poland).

W benedyktyńskim skryptorium, “W klasztornym skryptorium. Katalog wystawy” w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, Kraków 2018, s. 5-12 (PDF: Katalog_skryptorium).

– A Source of Inspiration for “The Magdalene” Painting from York Art Gallery, “Friends of York Art Gallery Newsletter”, Autumn 2017, s. 6-8 (publikacja dostępna TU).

– Pokutujący król oraz Żywi, którzy przestraszyli się Zmarłych, wpis o dekoracjach rękopisu Godzinek z Biblioteki Narodowej w serwisie Polona/Blog (dostępny TU).

– Rocznik świętokrzyski dawny – opowieść o pracy średniowiecznych skrybów, w serwisie Polona/Blog (dostępny TU)

– Rękopis na przełomie gotyku i renesansu, czyli niezwykły mszał Erazma Ciołka, w serwisie Polona/Blog (dostępny TU)

Zdrowie w stylu średniowiecznym, “Przegląd Urologiczny” 2020/1 (119), s. 117-120.

Gdy dzieła miały głos, “Tygodnik Powszechny” 15/2020, s. 28-32.

– Słodkie oblężenie, “Tygodnik Powszechny”, s. 7/2020, 78-81.

Niegdysiejsze śniegi, “Tygodnik Powszechny”, 51/2019, s. 88-92.

Kto bogatemu zabroni?, “Tygodnik Powszechny”, 17/2019, s. 148-153.

Pantokrator z okładki, “Tygodnik Powszechny”, 16/2019, s. 37-39.

Mesjasz tkwi w szczegółach, “Tygodnik Powszechny”, 52/2018, s. 30-35.

Skazy na Baranku, “Tygodnik Powszechny”, 35/2018, s. 52-56.

Maryjny Zielnik, “Tygodnik Powszechny”, 16/2018, s. 38-40.

Kosmate Myśli, “Tygodnik Powszechny”, 37/2017, s. 38-40.

Tajemnice Czarnej Madonny, “Tygodnik Powszechny”, 33/2017, s. 36-39. 

Od małego na świętego, “Tygodnik Powszechny”, 23/2017, s. 36-38.

Tajemnice Marii Magdaleny, “Tygodnik Powszechny”, 16/2017, s. 22-24. 

– Zemsta geniusza, “Tygodnik Powszechny”, 06/2017, s. 58-61.

– New Proposed Dating for the Portrait of Charlotte Fitzroy, “Friends of York Art Gallery Newsletter”, January 2017, s. 5-6 (publikacja dostępna TU)

– Choleric Gamblers in one of the Paintings in York Art Gallery Collection, “Friends of York Art Gallery Newsletter”, June 2016, s. 4-5 (publikacja dostępna TU)

Średniowieczne ślicznotki, czyli jak to z tym pięknem i higieną w średniowieczu było, artykuł opublikowany w serwisie Niezła Sztuka (publikacja dostępna TU)

– Re-interpretacja obrazu Bernarda Weisera w kolekcji York Art Gallery, “Friends of York Art Gallery Newsletter”, January 2015, s. 8-9 (publikacja dostępna TU)

– Średniowieczne Godzinki, “Iluminacje” 3-4:2013, s. 13-21.

– Piętnastowieczny rękopis “Powieści o Róży” przechowywany w Krakowie (Ms. Czart 2920 IV), “Iluminacje” 2:2013, s. 13-15.

– Powieść o Róży – średniowieczny bestseller, “Iluminacje” 1:2013, s. 9-13.

– Biblia według malarza Anonima z trybskiego kościółka, „Na Spiszu” nr 2 (75) 2010, s. 37-38.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

2018: Akademia Dziedzictwa, studia podyplomowe w Międzynarodowym Centrum Kultury, we współpracy z  Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: warsztaty “Nowe media i promocja dziedzictwa kulturowego”.

2010-2017: Uniwersytet Jagielloński, Elektroniczne Przetwarzanie Informacji: Historia sztuki (wykłady i ćwiczenia), Reprezentacja Obiektu Materialnego (ćwiczenia i projekt) – od 45 do 60 godzin dydaktycznych rocznie.

2013-2017: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Sztuk Audiowizualnych: Historia Sztuki (konwersatorium), Sztuka Współczesna (konwersatorium), Historia Sztuki z elementami historii fotografii (wykłady) – od 60 do 96 godzin dydaktycznych rocznie (studia dzienne i zaoczne).

2014-2017: Uniwersytet Jagielloński, Instytut HistoriiDzieje Sztuki Europejskiej od XIV do XX wieku (wykład) – 30 godzin dydaktycznych rocznie.

2016-2017: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Farmacji – Kosmetologia: Historia Sztuki – Historia Piękna (wykład), 30 godzin dydaktycznych rocznie (studia dzienne i zaoczne).

2010-2014: Uniwersytet Jagielloński, Instytut KulturyHistoria Sztuki (wykład i ćwiczenia), Sztuka Ponowoczesna (ćwiczenia) – od 40 do 220 godzin dydaktycznych rocznie.

 

Papieski Uniwersytet im. Jana Pawła II, Instytut Historii Sztuki i Kultury:

2010/11: wykład monograficzny “Ars Nova – Malarstwo Niderlandzkie w XV wieku” (30 h)

 

Inne zajęcia dydaktyczne:

  • Wykłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Wieliczce, Kłaju, Miechowie, Koszycach, Niepołomicach, Kętach, Gdowie, Dobczycach (współpraca od 2011 roku).
  • Wykłady dotyczące historii i dekoracji średniowiecznych rękopisów dla uczestników kursów prowadzonych przez Barbarę Bodziony (współpraca od 2009 roku).
  • Zajęcia w ramach kursu dla przyszłych przewodników po Katedrze na Wawelu, organizowanego przez Stowarzyszenie Oświatowe „Zamek Królewski w Krakowie” oraz Katedrę na Wawelu (współpraca od 2018 roku).
  • Wykłady na Uniwersytecie Otwartym AGH (w latach 2014-2017).
  • Zajęcia dotyczące historii i sztuki Krakowa w ramach projektów organizowanych przez Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia, przy wsparciu Ministerstwa Polityki i Pracy Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
  • Warsztaty i szkolenia we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie (w latach 2007-2011), krakowskiego oddziału PTTK oraz Stowarzyszenia Oświatowego „Zamek Królewski w Krakowie” (kursy przewodnickie).
  • Zajęcia z historii sztuki dla młodzieży licealnej w ramach projektu Poławiacze Pereł Wszechnicy UJ (edycje 2007, 2008, 2009, 2014)