38h9Iop4

CURRICULUM VITAE

dr Magdalena Łanuszka

 

WYKSZTAŁCENIE:

2010 – Praca doktorska Wpływy niderlandzkie w gotyckim malarstwie tablicowym w Małopolsce, napisana pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka (Instytut Historii Sztuki UJ)

2006 – Praca magisterska Dekoracja malarska średniowiecznego rękopisu „Powieści o Róży” przechowywanego w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie (Ms. Czart. 2920 IV), napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Gadomskiego (Instytut Historii Sztuki UJ)

KURSY I SZKOLENIA:

2003-05 – Studium Aranżacji Wnętrz, Projektowania Wystaw i Form Reklamowych (Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie)

2011-13 – wewnętrzne szkolenia z zakresu kampanii AdWords, kampanii mailingowych, oraz metodyki SCRUM w ramach pracy w agencji interaktywnej

2013 – Kurs Przedsiębiorczości obejmujący zagadnienia finansowe, organizacyjne oraz marketingowe w ramach projektu „Postaw na siebie – postaw na przyszłość”

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

od 12.2021 – tworzenie w całości polskiej wersji klasyfikacji ICONCLASS na zlecenie Muzeum Narodowego w Krakowie

od 02.2018 –  redaktor lokalnej redakcji RIHA Journal (www.riha-journal.org) w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

od 10.2017 –  administracja portalu Art and Heritage in Central Europe (https://herito.pl/en/category/ahice-en/www.ahice.net), prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (serwis poświęcony sztuce i dziedzictwu Europy Środkowej, współpraca krajów Grupy Wyszehradzkiej).

06.2017-10.2019 –  audycje poświęcone sztuce w Radiu Kraków. W wakacje 2017 przygotowywanie i współprowadzenie wraz z Marcinem Makowskim audycji Tropem Sztuki, a od 09.2017 autorska cotygodniowa audycja Wielka Sztuka Małopolski.

06.2015-12.2017–  klasyfikacja Iconclass w projekcie digitalizacji zbiorów grafik Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (projekt PAUart)

od 10.2010 – działalność dydaktyczna z zakresu historii sztuki (lista wykładów poniżej, na końcu CV)

10.2014-03.2015 – opracowanie kolekcji malarstwa w  City Art Gallery w Yorku w ramach projektu ‘NIRP in the North’ Project (University of Glasgow, School of Culture and Creative Arts) – pełnoetatowe zatrudnienie na Uniwersytecie w Glasgow do 03.2015, a później do końca 2016 roku status Affiliate Researcher. Katalog on-line opublikowany w serwisie vads.ac.uk

[szczegółowy raport z efektów badań: MLanuszka report NIRP]

08.2011-02.2013 – Project Manager w agencji interaktywnej Dignitally.com (szczegóły na stronie “Historyk Sztuki w Agencji Interaktywnej“)

01-06.2010 – Manager prywatnej galerii sztuki Jana Siuty.

09.2007-11.2011 – przewodnik (w języku polskim i angielskim) po wystawach stałych i czasowych Muzeum Narodowego w Krakowie (Galeria sztuki starożytnej, Sztuka Dawnej Polski XII-XVIII wieku, Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej, Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Malarstwo Europejskie, Galeria Sztuki Polskiej XX wieku, Galeria Rzemiosła Artystycznego).

12.2006-04.2007 – staż w Bibliotece Jagiellońskiej w Oddziale Zbiorów Graficznych i Kartograficznych oraz w Oddziale Zabezpieczania Zbiorów.

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH:

1. “National Inventory of Continental European Paintings” (NIRP): zdigitalizowany katalog 22 000 obrazów olejnych z publicznych kolekcji w Wielkiej Brytanii (malarstwo kontynentalne do roku 1900), projekt realizowany przez instytuty historii sztuki uniwersytetów w Birkbeck, Londynie i Glasgow, oraz National Gallery w Londynie. W ramach części NIRP in the North: przebadanie i opracowanie 230 obrazów z kolekcji York Art Gallery. Kierownik projektu: Andrew Greg (School of Culture and Creative Arts, University of Glasgow). Opracowane przeze mnie obrazy (231 not katalogowych) są już opublikowane w bazie Visual Arts Data Service (dostępne TUTAJ).

2. “Dehio Handbook of Art Monuments in Poland: Lesser Poland“, Katalog Zabytków Małopolski, projekt orgazowany przez Herder-Institut w Marburgu we współpracy z Instytutem Historii Sztuki UJ, Dehio Organisation oraz Deutsche Kunstverlag München-Berlin. Kierownik projektu: dr. Dietmar Popp (Herder-Institut).

3. “Ornamenta Poloniae Mediaevalia. Sztuka średniowieczna na ziemiach polskich: katalog form i detalu na tle europejskim, projekt realizowany od 01.08.2009  do 21.07.2012 przez Uniwersytet Wrocławski. Kierownik projektu: dr Leszek Wetesko (Instytut Kultury Europejskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza).

 

POZYSKANE GRANTY:

– Listopad 2014: Jonathan Ruffer Curatorial Grant przyznany przez Art Fund – dofinansowanie wyjazdu badawczego do południowej Anglii w ramach projektu National Inventory of Continental European Paintings.

– Grudzień 2015: SSN Research Bursary przyznany przez Subject Specialist Network: European Paintings pre-1900 (The National Gallery) na kontynuację pracy badawczej nad jednym z obrazów kolekcji York Art Gallery.

 

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH, SEMINARIACH, SPOTKANIACH:

– Listopad 2023: Artworks by Michael Willmann and the issue of Silesian heritage in post-1945 Poland na seminarium RIHA-ARIAH “To whom do works of art belong?”, w ramach 25th General Assembly RIHA w Londynie (International Association of Research Institutes in the History of Art).

– Czerwiec 2023: Symbols of Lust or Illustration of Urbanized Landscape? On Iconography of the Miniature of a “Stall” from the Codex of Balthasar Behem, na międzynarodowej konferencji “Shaped by Greed. Reflections and Impacts of Environmental Exploitation in European Visual Cultures 1200–1900” organizowanej przez wydział historii sztuki Uniwersytetu Masaryka w Brnie w ramach trzeciej edycji Biennale His Artibus w Brnie.

– Listopad 2022: Mother of God Beating the Devil: the Legend of Theophilus of Adana Depicted in Medieval Artworks, na interdyscyplinarnej międzynarodowej konferencji on-line “Annihilating Evil: Scenes of Fighting, Slaying, Trampling and Binding Bad Forces in Art”, zorganizowanej przez Katedrę Kultury Artystycznej (Instytut Historii Sztuki Wydział Nauk Historycznych) Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

– Kwiecień 2022: odczyt o obrazie Matki Boskiej Bolesnej z kościoła franciszkanów Krakowie na spotkaniu w Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, zatytułowanym “Import díla nebo transfer ideje: „nizozemské“ a „německé“ obrazy ve střední Evropě v 16. století” (Import dzieła czy przeniesienie idei: “niderlandzkie” i “niemieckie” obrazy w środkowej Europie w XVI wieku –  w języku czeskim).

– Marzec 2022:  Św. Eufraksja nękana przez diabła w dwóch kwaterach krakowskiego poliptyku św. Jana Jałmużnika, na interdyscyplinarnej konferencji on-line “Świętych w sztuce obcowanie”, zorganizowanej przez Katedrę Kultury Artystycznej (Instytut Historii Sztuki Wydział Nauk Historycznych) Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

– Grudzień 2020:  Late Gothic Panels in British Collections Attributed to Johannes Siebenbürger na konferencji “Artworks and Scientific Investigations. An Online Conference within the ID-Art Programme Framework” on-line, organizowanej w odniesieniu do projektu badawczego prowadzonego przez Instytut Archeologii i Historii Sztuki w Cluj-Napoca, George Oprescu Institute for Art History w Bukareszcie, Technical University of Cluj-Napoca oraz Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca (Rumunia).

– Listopad 2019: Hirsute Mary Magdalene na konferencji “Visualizing the Other in Late Medieval and Early Modern Art (1300–1550)” w Ostrawie, organizowanej przez Uniwersytet w Ostrawie i Vivarium (Centre for Research of the Medieval Society and Culture).

– Grudzień 2018: Opisy i audiodeskrypcja drewnianych kościołów w Binarowej, Bliznem, Dębnie, Haczowie i Sękowej na konferencji „Multisensoryczne UNESCO 2. Digitalizacja dziedzictwa kościołów południowej Małopolski w 15. rocznicę wpisu na listę UNESCO” w Rzeszowie, organizowanej przez Fundację Pełni Kultury we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Październik 2017: Obraz tablicowy św. Brygidy z kościoła Brygidek w Lublinie na tle twórczości wybranych malarzy krakowskich trzeciej ćwierci XV wieku na konferencji “Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności” organizowanej w Lublinie przez Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Instytut Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

– Czerwiec 2016: Dekoracje piętnastowiecznego rękopisu „Powieści o Róży” przechowywanego w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (Ms. Czart. 2920 IV) na spotkaniu Hortus Deliciarum, Pracownia Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie (zapis przentacji dostępny TU)

– Wrzesień 2015: NIRP research into paintings in York Museums Trust na seminarium “Subject Specialist Network: European paintings pre-1900 Study Day in York” organizowanym w Yorku przez  National Gallery w Londynie, York Museums Trust oraz National Inventory Research Project, przy wsparciu The Pilgrim Trust.

– Maj 2015: Franciszkański obraz Matki Boskiej Bolesnej – słynne dzieło o wielu niewiadomych. Przyczynek do badań nad powstaniem obrazu, w kontekście jego późniejszego kultu na konferencji “Sztuka w kręgu krakowskich Franciszkanów i Klarysek” organizowanej w Krakowie przez Instytut Historii Sztuki UJ i Klasztor OO. Franciszkanów.

– Luty 2015: NIRP Research at York Art Gallery: problems and discoveries na seminarium “NIRP in the North” zorganizowanym przez National Inventory Research Project oraz School of Fine Arts (Uniwersytet w Leeds) Leeds University Library.

– Kwiecień 2014: Rysunek w Liber Privilegiorum nr 2 katedry krakowskiej. Przycznek do działań fundacyjnych kardynała Zbigniewa Oleśnickiego na konferencji „Działalność fundacyjna biskupów krakowskich“ by organizowanej w Krakowie przez Instytut Historii Sztuki UJ i krakowski oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

– Kwiecień 2013: Skrzydła tryptyku Matki Boskiej Bolesnej w kaplicy Świętokrzyskiej na Wawelu – niderlandyzujące dzieło fundacji Jagiellonów na konferencji “Patronat artystyczny Jagiellonów”, organizowanej w Krakowie przez Instytut Historii Sztuki UJ i Instytut Historii UW.

– Grudzień 2012: Dekoracje rękopisu Godzinek (Ms Czart 3467) na konferencji “O miejsce książki w historii sztuki” organizowanej przez krakowski oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie.

– Październik 2011: Wpływy niderlandzkie w kwaterach tryptyku dominikańskiego na konferencji „Kościół i klasztor Świętej Trójcy w Krakowie. Architektura – sztuka – archeologia” organizowanej w Krakowie przez Instytut Historii Sztuki UJ i Dominikański Instytut Historyczny.

– Grudzień 2010: Wpływy niderlandzkie w kwaterach Ołtarza Augustiańskiego Mikołaja Haberschracka na zebraniu Sekcji Sztuki Średniowiecznej Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

– Marzec 2009: Święty Wojciech, patron Królestwa Polskiego – kult męczennika w średniowiecznej Polsce i jego odbicie w sztuce, na przykładzie XV-wiecznego cyklu narracyjnego na skrzydłach z Nowego Sącza na konferencji „Między konwencją a rzeczywistością“ organizowanej w Warszawie przez Instytut Historii UW.

– Kwiecień 2008:  Święty Jan Chrzciciel w kulturze średniowiecznej – odbicie kultu w literaturze i sztuce  na konferencji „Biblijne postaci w literaturze“  organizowanej w Krakowie przez Komparatystykę UJ.

– Styczeń 2007: Dekoracja malarska średniowiecznego rękopisu „Powieści o Róży” (Ms. Czart. 2920 IV) na Zebraniu naukowym Komisji Historii Sztuki PAU w Krakowie.

 

PUBLIKACJE NAUKOWE:

– 231 not katalogowych obrazów z kolekcji York Art Gallery, opublikowanych on-line w ramach projektu “NICE Paintings” (w serwisie vads.ac.uk)

– Ivan Gerát, Iconology of Charity: Medieval Legends of Saint Elizabeth in Central Europe [recenzja książki], w: “Umění / Art” (časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky) 1/2022, s. 106-109.

– Hirsute Mary Magdalene. Some Late Gothic Examples from Lesser Poland and Contribution to Interpretation of Their Iconography, w: HISTORICA. REVUE PRO HISTORII A PŘÍBUZNÉ VĚDY, 2021/1, s. 1-22 (dostępny on-line)

– Franciszkański obraz Matki Boskiej Bolesnej – dzieło wciąż tajemnicze. Przyczynek do badań nad powstaniem słynnego wizernku, w kontekście jego późniejszego kultu, w: “Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek”, red. Marcin Szyma, Marek Walczak, Kraków 2020, s. 211-223.

– Late Gothic Panels from the Collection of York Art Gallery: Predella-Wings from the Workshop of Hans Pleydenwurff, w: Biuletyn Historii Sztuki 2/2019, s. 177-196 (dostępny on-line).

– Obraz tablicowy św. Brygidy z kościoła Brygidek w Lublinie na tle twórczości wybranych malarzy krakowskich trzeciej ćwierci XV wieku, w: „Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice”, red. Lechosław Lemeński, Ewa Letkiewicz, Piotr Majewski, Jerzy Żywicki, Lublin 2019, s. 107-127 (dostępny tu: Brygida-Lublin)

Salvator Mundi: a late-gothic canvas from Cracow after a lost Early-Netherlandish painting. A suggested new dating and possible identification of the donor, Folia Historica Cracoviensia, Tom 23, Nr 2 (2017), s. 241-276 (dostępny on-line)

– An attribution for two late Gothic central-European panels, in English public collections, depicting episodes from the life of St. Barbara, Quart 2(48)/2018, s. 3-20 (dostępny on-line).

– RECENZJA: Penny Howell Jolly, Picturing the ‘Pregnant’ Magdalene in Northern Art, 1430–1550: Addressing and Undressing the Sinner-Saint, Farnham and Burlington, Ashgate, 2014; ISBN: 978-1-4724-1495-3, Folia Historiae Artium, Seria Nowa t. 16, 2018, s. 143-146 (dostępny on-line).

– Exhibition review: The Slovak National Gallery’s Non-Permanent Exhibition, in: “Polaris” (Journal of the Northern Renaissance) posted September 14, 2017 (dostępny on-line)

– noty katalogowe zabytków krakowskich w książce Dehio – Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen: Kleinpolen (niem.) / Zabytki sztuki w Polsce. Małopolska (pol.), red. W. Bałus, D. Popp, J. Wolańska, 2017.

A Suggested New Attribution of Seventeenth-Century Flemish Portrait of a Lady in York Art Gallery to Jan Cossiers, Biuletyn Historii Sztuki 1/2017, s. 87-107 (PDF: BHS-Cossiers).

The Lamentation of Chomranice: a Fifteenth-Century Masterpiece in which South meets North, “Peregrinations. Journal of Medieval Art and Architecture” vol. V, no. 4 (Autumn 2016), s. 111-146 (publikacja dostępna TU).

– Rysunek w Liber Privilegiorum nr 2 katedry krakowskiej, [w:] “Działalność fundacyjna biskupów Krakowskich”, red. M. Walczak, Kraków 2016, t. I: s. 503-512; t. II: s. 191-195 (PDF: Liber_Privilegiorum).

– O kilku ciekawych motywach ikonograficznych w Opłakiwaniu z Chomranic, [w:] “Imagines pictae. Studia nad gotyckim malarstwem w Polsce”, red. W. Walanus, M. Walczak, Kraków 2016, pp. 65-76 (PDF: Oplakiwanie_z_Chomranic).

 Virgin and Child on a Grassy Bench by Albrecht Dürer and Five Copies after it in the Collection of the Polish Academy of Arts and Sciences in Cracow, “ArtHistory.US” (publikacja on-line 2016, dostępna TU).

– Skrzydła tryptyku Matki Boskiej Bolesnej w kaplicy Świętokrzyskiej na Wawelu – niderlandyzujące dzieło fundacji Jagiellonów, [w:] “Patronat artystyczny Jagiellonów”, red. M. Walczak, P. Węcowski, Kraków 2016, s. 359-372 (PDF: Patronat Jagiellonów).

– Dekoracje rękopisu Godzinek (Ms Czart 3467) [w:] “O miejsce książki w historii sztuki”, red. A. Gronek, Kraków 2015, s. 43-56.

– Wpływy niderlandzkie w kwaterach tryptyku dominikańskiego [w:] „Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów”, red. A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Kraków 2013, s. 443-458 (PDF: Tryptyk_dominikanski)

– “The Master of Flémalle and Rogier van der Weyden”, wyd. Hatje Cantz, Ostfildern 2009:[recenzja], Biuletyn Historii Sztuki 73 (1-2), 2011, s. 220-223 (dostępny TU).

– Św. Brygida, kat. nr 99 [w:] Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy 15 lipca–30 września 2010 Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki, Kraków 2010, ed. D. Nowacki. Vol II – noty katalogowe, s. 194-197 (PDF: Brygida)

– Enluminure du manuscrit du Roman de la Rose conservé à Cracovie (Ms. Czart. 2920 IV), „Folia Historiae Artium” SN vol. 12:2009, s. 5-20 (PDF: Roman_de_la_rose)

– Piętnastowieczny rękopis Godzinek z krakowskiej Biblioteki Książąt Czartoryskich, „Modus. Prace z historii sztuki” VII, 2006, s. 83-98.

 

PUBLIKACJE I DZIAŁANIA POPULARNO-NAUKOWE:

(PDF: portfolio wybranych działań popularyzatorskich)

– Scrub-a-Dub in a Medieval Tub w serwisie JSTOR Daily.

https://daily.jstor.org/scrub-a-dub-in-a-medieval-tub/

– Wawel Hill: The Real ‘House of the Dragon’, w: “Medieval World: Culture & Conflict” 6 (2023), pp. 42-45.

– Opracowanie (i prezentacja) 11 dokumentów wpisanych na Listę Krajową w ramach drugiej polskiej edycji programu Pamięć Świata UNESCO – film zrealizowany na zlecenie Archiwów Państwowych (opis i link dostępny TU).

– Opracowanie opisów dziedzictwa materialnego i niematerialnego świątyń w Binarowej, Bliznem, Dębnie, Haczowie oraz Sękowej w ramach projektu „Multisensoryczne UNESCO 2. Digitalizacja dziedzictwa kościołów południowej Małopolski w 15 rocznicę wpisu na listę UNESCO” (dostępne TU).

– Przygotowanie i współprowadzenie audycji wakacyjnej “Tropem Sztuki” w Radiu Kraków (nagrania dostępne on-line).

– Autorska audycja “Wielka Sztuka Małopolski” w Radiu Kraków.

– Teksty w internetowym serwisie oraz w wydaniach papierowych Tygodnika Powszechnego (od 2016)

– Cykl “Sztuka Powszechnie Nieznana” w ramach Podkastu Tygodnika Powszechnego (Tygodnik Powszechny)

– Teksty w serwisie Spotkania z Zabytkami.

– Teksty w serwisie Wirtualne Muzea Małopolski.

– Autorskie filmy “Skarby sztuki w polskich kolekcjach” w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w projekcie “Kultura w sieci”: https://www.youtube.com/channel/UCsumCsDMY5SvZBm7VFnDO4A 

– Artykuły w “Przeglądzie Urologicznym” – współpraca od 2020 (Zdrowie w stylu średniowiecznym; Godność, władza, dominacja – czyli problem męskich majtek w sztuce średniowiecza; Kolekcjonerki penisów w sztuce średniowiecznej; Magiczna moc kobiecych narządów płciowych w europejskiej literaturze i sztuce; Skromność, autoerotyzm czy zabiegi higieniczne?; Dla zdrowia, dla urody i dla przyjemności, czyli o kąpielach w średniowieczu; Olbrzym, wieloryb i włochata kobieta – czyli o kilku ciekawostkach z kościołów w różnych regionach Polski; Mocz Amora i alchemicy badający urynęO antycznych Saturnaliach, o średniowiecznym Święcie Głupców oraz o postaci św. Józefa – czyli opowieść o nieoczywistych motywach związanych z Bożym Narodzeniem; Animowane figury Chrystusa ukrzyżowanego, czyli opowieść o średniowiecznych ceremoniach wielkanocnychPuer mingens, czyli siusiający chłopiec w sztuce dawnejAmulet ochronny, cecha bóstwa, a może motyw satyryczny? Problem interpretacji powiększonych genitaliów w starożytnych figurkach ityfallicznych; Gdzie wybrać się wiosną? Propozycje odwiedzenia wyjątkowych miejsc na Śląsku, w Małopolsce i na Mazowszu; Jądra bobra, mocz rysia i żrące odchody bonnacona – czyli opowieść o wybranych mitach ze średniowiecznych bestiariuszy)

– Cud światła, “Spotkania z Zabytkami”, 5-6/2020, s.62-65 (dostępny TU)

– Trasy “Tropem naddunajeckich pustelników“, “Spacer szlakiem śmierci w dawnym Krakowie“, oraz “Spacer szlakiem godeł krakowskich kamienic” w serwisie Małopolska To Go.

– Teksty w serwisie Historia: Poszukaj (projekt edukacyjny realizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

– Rocznik świętokrzyski dawny – opowieść o pracy średniowiecznych skrybów, oraz Rękopis na przełomie gotyku i renesansu, czyli niezwykły Mszał Erazma Ciołka – eseje w publikacji Pierwsze / Najstarsze w zbiorach Biblioteki Narodowej, red. M. Sosnowski, Warszawa 2019 (książka wydana również w języku angielskim pt. The First/ the Oldest in the Collections of the National Library of Poland).

W benedyktyńskim skryptorium, “W klasztornym skryptorium. Katalog wystawy” w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, Kraków 2018, s. 5-12 (PDF: Katalog_skryptorium).

– A Source of Inspiration for “The Magdalene” Painting from York Art Gallery, “Friends of York Art Gallery Newsletter”, Autumn 2017, s. 6-8 (publikacja dostępna TU).

– Pokutujący król oraz Żywi, którzy przestraszyli się Zmarłych, wpis o dekoracjach rękopisu Godzinek z Biblioteki Narodowej w serwisie Polona/Blog (dostępny TU).

– Rocznik świętokrzyski dawny – opowieść o pracy średniowiecznych skrybów, w serwisie Polona/Blog (dostępny TU)

– Rękopis na przełomie gotyku i renesansu, czyli niezwykły mszał Erazma Ciołka, w serwisie Polona/Blog (dostępny TU)

– New Proposed Dating for the Portrait of Charlotte Fitzroy, “Friends of York Art Gallery Newsletter”, January 2017, s. 5-6 (publikacja dostępna TU)

– Choleric Gamblers in one of the Paintings in York Art Gallery Collection, “Friends of York Art Gallery Newsletter”, June 2016, s. 4-5 (publikacja dostępna TU)

Średniowieczne ślicznotki, czyli jak to z tym pięknem i higieną w średniowieczu było, artykuł opublikowany w serwisie Niezła Sztuka (publikacja dostępna TU)

– Re-interpretacja obrazu Bernarda Weisera w kolekcji York Art Gallery, “Friends of York Art Gallery Newsletter”, January 2015, s. 8-9 (publikacja dostępna TU)

– Średniowieczne Godzinki, “Iluminacje” 3-4:2013, s. 13-21.

– Piętnastowieczny rękopis “Powieści o Róży” przechowywany w Krakowie (Ms. Czart 2920 IV), “Iluminacje” 2:2013, s. 13-15.

– Powieść o Róży – średniowieczny bestseller, “Iluminacje” 1:2013, s. 9-13.

– Biblia według malarza Anonima z trybskiego kościółka, „Na Spiszu” nr 2 (75) 2010, s. 37-38.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

2022: wykłady online w języku angielskim, promujące polską kulturę i dziedzictwo w ramach projektu AGH UNESCO Digital Campus of Science and Technology (DigiCamp): “Wawel Hill – the Seat of Polish Kings”, “Prints in Collection of Polish Academy of Arts and Sciences”, “Wieliczka and Bochnia Royal Salt Mines”, “Centennial Hall in Wrocław of the UNESCO World Heritage List”, “Lesser Poland Throughout the Centuries”, “Scriptoria and Paper Mills in Old Poland”, “Wooden Churches of Southern Małopolska of the UNESCO World Heritage List”.

2018: Akademia Dziedzictwa, studia podyplomowe w Międzynarodowym Centrum Kultury, we współpracy z  Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: warsztaty “Nowe media i promocja dziedzictwa kulturowego”.

2010-2017: Uniwersytet Jagielloński, Elektroniczne Przetwarzanie Informacji: Historia sztuki (wykłady i ćwiczenia), Reprezentacja Obiektu Materialnego (ćwiczenia i projekt) – od 45 do 60 godzin dydaktycznych rocznie.

2013-2017: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Sztuk Audiowizualnych: Historia Sztuki (konwersatorium), Sztuka Współczesna (konwersatorium), Historia Sztuki z elementami historii fotografii (wykłady) – od 60 do 96 godzin dydaktycznych rocznie (studia dzienne i zaoczne).

2014-2017: Uniwersytet Jagielloński, Instytut HistoriiDzieje Sztuki Europejskiej od XIV do XX wieku (wykład) – 30 godzin dydaktycznych rocznie.

2016-2017: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Farmacji – Kosmetologia: Historia Sztuki – Historia Piękna (wykład), 30 godzin dydaktycznych rocznie (studia dzienne i zaoczne).

2010-2014: Uniwersytet Jagielloński, Instytut KulturyHistoria Sztuki (wykład i ćwiczenia), Sztuka Ponowoczesna (ćwiczenia) – od 40 do 220 godzin dydaktycznych rocznie.

 

Papieski Uniwersytet im. Jana Pawła II, Instytut Historii Sztuki i Kultury:

2010/11: wykład monograficzny “Ars Nova – Malarstwo Niderlandzkie w XV wieku” (30 h)

 

Inne zajęcia dydaktyczne:

  • Wykłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Wieliczce, Kłaju, Miechowie, Koszycach, Niepołomicach, Kętach, Gdowie, Dobczycach (współpraca od 2011 roku).
  • Wykłady dotyczące historii i dekoracji średniowiecznych rękopisów dla uczestników kursów prowadzonych przez Barbarę Bodziony (współpraca od 2009 roku).
  • Zajęcia w ramach kursu dla przyszłych przewodników po Katedrze na Wawelu, organizowanego przez Stowarzyszenie Oświatowe „Zamek Królewski w Krakowie” oraz Katedrę na Wawelu (współpraca od 2018 roku).
  • Wykłady na Uniwersytecie Otwartym AGH (w latach 2014-2017).
  • Zajęcia dotyczące historii i sztuki Krakowa w ramach projektów organizowanych przez Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia, przy wsparciu Ministerstwa Polityki i Pracy Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
  • Warsztaty i szkolenia we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie (w latach 2007-2011), krakowskiego oddziału PTTK oraz Stowarzyszenia Oświatowego „Zamek Królewski w Krakowie” (kursy przewodnickie).
  • Zajęcia z historii sztuki dla młodzieży licealnej w ramach projektu Poławiacze Pereł Wszechnicy UJ (edycje 2007, 2008, 2009, 2014)